6.2. Vaststellen document

Wie schrijft die blijft, zegt het spreekwoord. Dat geldt ook bij het proces van borging. Het is goed om tijdens een verandertraject de begrippen, omschrijvingen en afspraken vast te leggen in hanteerbare documenten. (Dus niet te dik en niet te summier). Dit document is voortaan het uitgangspunt voor alle leerkrachten: zo werken wij. Een dergelijk document is ook erg handig voor instromers, die in één oogopslag kennis kunnen nemen van de wijze waarop de school werkt. Het document wordt gezamenlijk vastgesteld, al dan niet met hulp van een schoolbegeleider. Het is goed een document een tijdelijke status te geven, bijvoorbeeld voor één jaar. Dan kan na een jaar evaluerend worden bezien of er aanpassingen noodzakelijk zijn. Ook wordt het daarmee weer onder de aandacht gebracht van het personeel.