De Zwolse boom

Als beeldmerk is gekozen voor een boom: de Zwolse Boom. Een gezonde boom staat in een goede grond die hem houvast, voeding en steun geeft. Hiermee doelen we op een goede grondslag. Stevige wortels in de grond zorgen er voor dat er boven de grond een stevige boom kan staan. Ze voeden de boom en zijn een onmisbare levensvoorwaarde voor de gehele boom. Hiermee worden de vijf algemene vaardigheden verbeeld: instructie, zelfstandigheid, activeren, pedagogisch klimaat en klassenmanagement en leerlingondersteuning. De takken waaieren alle kanten uit, dik en dun. Elk zoekt zijn weg. Ze geven een beeld van de vijf niveaus van diff erentiatie. De bladeren wijzen op de kinderen. Centraal staat de stam waar alles samenkomt: de leerkracht, de spil waar alles om draait.