Vaardigheden

2.1. DE EERSTE VAARDIGHEID: INSTRUCTIE
2.2. DE TWEEDE VAARDIGHEID: ZELFSTANDIGHEID
2.3. DE DERDE VAARDIGHEID: ACTIVEREN
2.4. DE VIERDE VAARDIGHEID: PEDAGOGISCH KLIMAAT
2.5. DE VIJFDE VAARDIGHEID: KLASSENMANAGEMENT
2.6. DE ZESDE VAARDIGHEID: JONGE KIND