4.3. Nieuwe teamleden

Het is belangrijk dat nieuwe teamleden ingewijd worden in de werkwijze van het Zwols
Model, zoals die door de individuele school is afgesproken. Zij moeten in het bezit zijn
van de gemaakte afspraken per bouwsteen. Vanuit het MT wordt hiervoor zorg gedragen,
afhankelijk van de beginsituatie. De ene leerkracht heeft immers wellicht al ervaringen
met het Zwols Model vanuit een andere school, de andere leerkracht heeft geen ervaring
met het Zwols Model (maar kent veel algemene inhouden vanuit zijn professie).