2.2.4. Onderlinge instructie

Afhankelijk van de situatie is het mogelijk dat leerlingen elkaar met instructie helpen. Deze vorm komt bijvoorbeeld voor tijdens de oranje fase bij het model ‘Zelfstandig Werken’. Er is hier sprake van een spanningsveld: enerzijds zijn er positieve punten te noemen: zelfstandigheid, zorg voor elkaar, eff ectiviteit, productiviteit en klassenmanagement. Anderzijds zijn er wel kritische vragen te stellen:

Samenvattend biedt deze vorm veel mogelijkheden, mits de leerlingen daarin zijn geoefend en mits zinvol toegepast.