2.5. Samenwerkend leren

Samenwerkend leren staat de laatste jaren in de belangstelling, omdat samenwerken een belangrijke vaardigheid is in onze maatschappij. Het leidt bovendien tot beter leren en een betere transfer naar nieuwe situaties. Daarnaast heeft het een positief effect op bijvoorbeeld de onderlinge verhoudingen in een klas, het welbevinden, de eigenwaarde en de sociale ondersteuning. Tevens heeft het een goede invloed op de motivatie van de leerlingen: ze gaan gerichter aan het werk. Tenslotte biedt het ruimte voor het ontwikkelen van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

Bij samenwerkend leren ligt het accent op de volgende vaardigheden:

Samenwerkend leren is geen synoniem van werken in groepen. Het gaat verder, omdat er bij echt samenwerkend leren sprake is van Face-to-face interactie en een positieve onderlinge afhankelijkheid. De individuele aanspreekbaarheid en het opbouwen van samenwerkingsvaardigheden zijn verrijkend voor de leerling en nuttig voor het leven.