3.1. Leerlingadministratie

Het intern toezichtkader inspectie van het PO (2010) geeft het volgende aan: De school draagt zorg voor een overzichtelijke administratie, met name voor de gegevens van de leerlingen en hun ouders die noodzakelijk zijn voor de berekening van de bekostiging voor de school. Een goede leerlingadministratie bevat o.a. een registratie in- en uitschrijving, een verzuimregistratie, een leerlinglijst (teldatum) etc. In het kader van het Zwols Model gaat het ons echter om de administratie van leerlingen die ondersteuning ontvangen.