3.3. Administratie Ondersteuning

De ondersteuningsadministratie ligt deels bij de groepsleerkracht, die relevante resultaten bijhoudt. Ook administreert hij welke hulp hij aan welke leerlingen heeft gegeven. Naast de groepsleerkracht heeft ook de IB’er van de school hier een taak. Onderling worden afspraken gemaakt wie wat doet, waarbij dubbelop-werken moet worden voorkomen.