Inzet van SVIB

School Video Interactie Begeleiding (SVIB) is niet meer weg te denken uit de schoolpraktijk. Het is een krachtig middel om te werken aan de professionalisering van leerkrachten. Vooral de startende leerkrachten hebben veel baat bij dit hulpmiddel. Een extern deskundige coacht hier op basis van gemaakte opnames de leerkracht en vergroot zo zijn vaardigheden. Vooral de interactie tussen leerkracht en leerling staat hierbij centraal. Aanbevolen wordt dat elke school minstens beschikt over één persoon die de opleiding voor SVIB heeft gevolgd. Deze kijkt tijdens het coachingstraject kritisch mee tijdens de les, maakt video-opnames en bespreekt de beelden vervolgens uitvoerig. Op basis van deze feedback kan de leerkracht zich verder ontwikkelen. SVIB kan naast de interactie ook worden ingezet worden bij de didactiek, het pedagogisch klimaat en het klassenmanagement.

Net als bij het vorige onderwerp werken we dit onderwerp niet verder uit. Verschillende ter zake kundige aanbieders leiden op tot SVIB’er.