7.1.6. Verslaglegging

Als een kind een Aangepaste Leerroute volgt moet er van dat kind een apart dossier worden bijgehouden. In dat dossier moeten de volgende zaken aanwezig zijn: