Niveau 5

7.5.1. WAT HOUDT HET VIJFDE NIVEAU IN
7.5.2. WANNEER MAG EEN KIND IN DIT NIVEAU WERKEN
7.5.3. WIE IS VERANTWOORDELIJK
7.5.4. PRAKTISCHE UITWERKING
7.5.5. HOE ORGANISEER JE DAT
7.5.6. VERSLAGLEGGING
7.5.7. COMMUNICATIE
7.5.8. MATERIALEN