Werken met 5 niveaus

3.1. DIFFERENTIATIE ALGEMEEN
3.2. VIJF NIVEAUS
3.3. ENKELE KANTTEKENINGEN