2.2.2. Verlengde instructie

Na de standaardinstructie kan blijken dat enkele leerlingen het nog niet voldoende begrijpen. Dan kan de keuze gemaakt worden om verder te gaan met de klassikale instructie, maar een andere keuze is het geven van een verlengde instructie. Kinderen die de stof begrijpen worden aan het werk gezet en de leerkracht geeft (bijvoorbeeld aan de instructietafel) verlengde instructie aan een groepje leerlingen. Dit kan met een afvalsysteem (als een leerling het snapt, gaat hij aan de individuele verwerking beginnen) of een vaste tijd. Voor zwakkere leerlingen is deze instructievorm zeer nuttig.