1.3. Bronnen

Er zijn twee oudere uitgaven van het CPS die nog steeds krachtig zijn: Klassenmanagement in de onderbouw(Yvonne Leenders, 1994) en Verder met klassenmanagement(Mariët Förrer en André Janssen, 1996). Deze twee boeken zijn recent samengevoegd en geactualiseerd op basis van recente ontwikkelingen en onderzoeksresultaten (van onder andere Marzano). Uitgegeven in 2009 onder de titel: Klassenmanagement in de basisschool.